Naziv pozicije: VILJUŠKARISTA

Opis poslova: Rukuje viljuškarom u unutrašnjem transportu, vrši istovar i utovar robe viljuškarom, kao i prevoz robe i materijala po potrebi unutar fabričkog kruga, vodi računa o ispravnosti viljuškara i ukazuje na nedostatke istog, vodi potrebne evidencije o radu viljuškara, radi na pravilnom odlaganju poluproizvoda i gotovih proizvoda u rashladne komore i odgovara za isto,, održava viljuškar u čistom i ispravnom stanju

Uslovi: III/ IV stepen stručne spreme

            sertifikat za upravljanje unutrašnjim transportnim sredstvima

            radno iskustvo - 1 godina

Naziv pozicije: OPERATER ELEKTRIČAR

Opis poslova: neposredno vrši kontrolu, rekonstrukciju i otklanjanje svih elektro kvarova na postojećoj opremi i u fabrici, kao i na neposrednom radnom mestu gde je raspoređen, otklanja kvarove na liniji automatike, pneumatike, odgovoran je za stalnu ispravnost i rad elektro-energetskih postrojenja i bezbednost na mestu intervencije, sprovodi sve mere preventivnog i redovnog održavanja, odgovoran je za izvršene radove, utrošak materijala i rezervnih delova, evidentira intervencije knjizi intervencija i popunjava radni nalog, učestuje u timskom radu na složenim poslovima, remontima i revizijama mašine i opreme

Uslovi: KV III ili IV stepen stručne spreme, elektro struke, poželjno poznavanje sistema automatskog upravljanja i regulacije elektromagnetnih pogona

            Radno iskustvo - 3 godine

Naziv pozicije: KOTLAR

Opis posla: stručno i racionalno rukuje i vrši nadzor nad pumpnim postrojenjem sirove i omekšane vode, parnim-vodovodnim i toplovodnim stanicama i podstanicama,ukuljučujući kompletne instalacije tehnološke pare, blagovremeno održava i otklanja sve kvarove na opremi i instalacijama iz delokruga svog rada, vodi knjigu evidencije, redovno vrši čišćenje (zamenu) filtera vitalnih delova opreme, odmoljivanje parovoda i druge radnje radi besprekornog rada postrojenja, vrši montažu nove i popravku postajaće opreme i instalacija, obavlja i ostale bravarske poslove po nalogu rukovodioca održavanja

Uslovi: KV bravar-kotlara III stepen stručne spreme

             Položen ispit za mašinistu kotlova sa automatskom komandom (ATK) (poželjno od saveza energetičara Srbije)

             Radno iskustvo - 3 godine

Naziv pozicije: KOMPRESORISTA

Opis posla: stručno i racionalno rukuje i vrši nadzor na kompletnim rashladnim instalacijama, održava i otklanja sve kvarove na opremi i instalaciji za hlađenje, prati i obezbeđuje zahtevane parametre u rashladnim postrojenjim energetskih medija iz svog delogruga rada, vodi knnige evidencije, redovno vrši čišćenje filtera,vitalnih delova opreme,odmuljuje instalaciju rashlade u cilju besprekornog rada postrojenja, vrši montažu nove i popravku postojeće opreme i instalacij, odgovoran je za materijal ,alat i druge uređaje koji su mu dati za vršenje poslova u delokrugu svoga rada

Uslovi: III/IV stepen stručne spreme mašinsko ili elektro struke

             Položen stučni ispit za mašinistu rashladnih postrojenja (poželjno od saveza energetičara Srbije)

             Radno iskustvo 3 godine

Naziv pozicije: OPERATER BRAVAR

Opis posla: vrši kontrolu, rekonstrukciju i otklanjanje svih mašinskih kvarova na postojećoj opremi u fabrici kao i na radnom mestu gde je rasporedjen, vrši pripremu i otklanja kvarove na svim mašinskim sklopovima u radionici, vrši održavanje i popravku svih instalacija osim elektro gde učestvuje kao pomoć, sprovodi sve mere preventivnog  i redovnog održavanja poštujući  radni nalog  rukovodioca održavanja, obezbeđuje mesto pri intervenciji, evidentira intervencije i popunjava radni nalog, odgovoran je za sav alat i inventar sa kojim je zadužen na mestu izvršenja zadataka

Uslovi: KV bravar III stepen stručne spreme

             Radno iskustvo - 3 godine

Lokacija: Sečanj, Sutjeska

Vaše prijave možete slati elektronskim putem na imejl adresu: office@friglo.rs. Prilikom slanja prijave molimo vas da navedete za koju poziciju aplicirate.

Rok za slanje prijava: 30.4.2021. godine

Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.